TJÄNSTER

  • Byggverksamhet
  • Badrumsrenoveringar
  • Sanering av pcb, asbest, fukt, mögel
  • Vattenskador
  • Rivning
  • Fastighetsskötsel
  • Dränering av husgrunder
  • Demontering/montering av möbler i kontor & konferenslokaler